Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνονται οι ημερομηνίες και οι τοποθεσίες των σεμιναρίων των Διαιτητών/Βοηθών Διαιτητών/Παρατηρητών Διαιτησίας 1ης Κατηγορίας & των Διαιτητών Υπό Εξέλιξη Κατηγορίας 1 (Development) που θα  πραγματοποιηθούν ως κάτωθι.

- 11-12/08/2022 στην Αθήνα (Νότος)
- 17-18/8 στην Βέροια (Βορράς)

Οι  Παρατηρητές Διαιτησίας της 1ης Κατηγορίας θα συμμετάσχουν την δεύτερη ημέρα κάθε σεμιναρίου (12/8 Αθήνα και 18/8 Βέροια αντίστοιχα.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Νέο αίμα προστέθηκε στις τάξεις της Ελληνικής Διαιτησίας .

Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Πειραιά, ο Πρόεδρος αυτής και Υπεύθυνος της Σχολής Διαιτησίας 2022 Α,  Χαράλαμπος Μοιραδωρακης,  περατωσαν επιτυχώς σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές Διαιτησίας, Λαμπαδαριου Ελένη, Αγαδακο Νικόλαο, Φαντοπουλο Νικόλαο, Δροσινο Νικόλαο , Κωστάκο Γεωργιο , τον εκπαιδευτικό κύκλο της νέας Σχολής Διαιτησίας που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η ΕΠΣ Πειραιά . Στη τρίμηνη περίπου διάρκεια της,  φοίτησαν 30 φοιτητές ολοκληρώνοντας επιτυχώς την Σχολή 23 υποψήφιοι.

Η Ακαδημία Διαιτησίας της ΕΠΟ και η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισαν ως εκπρόσωπο τους, τον Εθνικό Εκπαιδευτή Κο Μητροφάνη Γεώργιο, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Αθηνών, ο οποίος διενήργησε με άψογο τρόπο την αξιολογική γραπτή εξέταση των υποψηφίων και εξέδωσε τα αποτελέσματα τα οποία επικύρωσε στη συνέχεια η Ακαδημία Διαιτησίας της ΕΠΟ και η ΚΕΔ /ΕΠΟ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

Πρόκειται για 21 νέους άνδρες διαιτητές και 2 γυναίκες διαιτητές με προοπτική και όραμα.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους Φορείς και ιδιαίτερα στην ΕΠΣ Πειραιά και ξεχωριστά στον πρόεδρο της Κο Σπάθα Ιωάννη, πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Πειραιά και επιτημο Πρόεδρο αυτού,  που παρείχε εξ ολοκλήρου στην διάθεση της Επιτροπής Διαιτησίας καθώς και των Εκπαιδευτών που δίδαξαν στη Σχολή,  κατάλληλη  αίθουσα  όπως και την σύγχρονη υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την ανάλυση των Κανόνων Παιχνιδιού από τους εκπαιδευτές  .

Αξιομνημόνευτη σίγουρα ήταν η υποστήριξη της Ακαδημίας Διαιτησίας της ΕΠΟ , του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης της ΕΠΟ κου Νικολακοπουλου Αθανασίου για την τεχνική καθοδήγηση του σε τεχνοκρατικά θέματα που προέκυψαν και επιλύθηκαν στη γέννηση τους.

Τέτοιες  συντονισμένες προσπάθειες, με θετικό πρόσημο , είναι βέβαιο ότι αναβαθμίζουν το επίπεδο της Ελληνικής Διαιτησίας και αποτελούν τη παρακαταθήκη για το μέλλον της Ελληνικής Διαιτησίας.

Στη φωτό αναμνηστικη φωτό από τις εξετάσεις της Σχολής όπου εμφαίνονται ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά κος Σπάθας Ιωάννης , ο Εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διαιτησίας και της ΚΕΔ /ΕΠΟ κος Γεώργιος Μητροφάνης , ο Υπεύθυνος της Σχολής και αρχιδιαιτητης της ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΆ κος Χαράλαμπος Μοιραδωρακης , οι συνεργάτες της ΕΔ κ.κ. Συνοδινός, Αϊβαλιώτης και Ευδαίμων .

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Νέο αίμα προστέθηκε στις τάξεις της Ελληνικής Διαιτησίας .

Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Πειραιά, ο Πρόεδρος αυτής και Υπεύθυνος της Σχολής Διαιτησίας 2022 Α,  Χαράλαμπος Μοιραδωρακης,  περατωσαν επιτυχώς σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές Διαιτησίας, Λαμπαδαριου Ελένη, Αγαδακο Νικόλαο, Φαντοπουλο Νικόλαο, Δροσινο Νικόλαο , Κωστάκο Γεωργιο , τον εκπαιδευτικό κύκλο της νέας Σχολής Διαιτησίας που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η ΕΠΣ Πειραιά . Στη τρίμηνη περίπου διάρκεια της,  φοίτησαν 30 φοιτητές ολοκληρώνοντας επιτυχώς την Σχολή 23 υποψήφιοι.

Η Ακαδημία Διαιτησίας της ΕΠΟ και η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισαν ως εκπρόσωπο τους, τον Εθνικό Εκπαιδευτή Κο Μητροφάνη Γεώργιο, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Αθηνών, ο οποίος διενήργησε με άψογο τρόπο την αξιολογική γραπτή εξέταση των υποψηφίων και εξέδωσε τα αποτελέσματα τα οποία επικύρωσε στη συνέχεια η Ακαδημία Διαιτησίας της ΕΠΟ και η ΚΕΔ /ΕΠΟ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

Πρόκειται για 21 νέους άνδρες διαιτητές και 2 γυναίκες διαιτητές με προοπτική και όραμα.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους Φορείς και ιδιαίτερα στην ΕΠΣ Πειραιά και ξεχωριστά στον πρόεδρο της Κο Σπάθα Ιωάννη, πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Πειραιά και επιτημο Πρόεδρο αυτού,  που παρείχε εξ ολοκλήρου στην διάθεση της Επιτροπής Διαιτησίας καθώς και των Εκπαιδευτών που δίδαξαν στη Σχολή,  κατάλληλη  αίθουσα  όπως και την σύγχρονη υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την ανάλυση των Κανόνων Παιχνιδιού από τους εκπαιδευτές  .

Αξιομνημόνευτη σίγουρα ήταν η υποστήριξη της Ακαδημίας Διαιτησίας της ΕΠΟ , του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης της ΕΠΟ κου Νικολακοπουλου Αθανασίου για την τεχνική καθοδήγηση του σε τεχνοκρατικά θέματα που προέκυψαν και επιλύθηκαν στη γέννηση τους.

Τέτοιες  συντονισμένες προσπάθειες, με θετικό πρόσημο , είναι βέβαιο ότι αναβαθμίζουν το επίπεδο της Ελληνικής Διαιτησίας και αποτελούν τη παρακαταθήκη για το μέλλον της Ελληνικής Διαιτησίας.

Στη φωτό αναμνηστικη φωτό από τις εξετάσεις της Σχολής όπου εμφαίνονται ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά κος Σπάθας Ιωάννης , ο Εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διαιτησίας και της ΚΕΔ /ΕΠΟ κος Γεώργιος Μητροφάνης , ο Υπεύθυνος της Σχολής και αρχιδιαιτητης της ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΆ κος Χαράλαμπος Μοιραδωρακης , οι συνεργάτες της ΕΔ κ.κ. Συνοδινός, Αϊβαλιώτης και Ευδαίμων .