Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΕΙΤΕ ΤΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ 

https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=44349