Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
SUPER LEAGUE 1 
Μεικτές αμοιβές:
Διαιτητής:                     
2.000,00€
Α΄ Βοηθός:                   
1.000,00€
Β΄ Βοηθός:                 
1.000,00€
4ος :                             
   500,00€
Παρατηρητής Διαιτησίας:
   500,00  
VAR                             
1.000,00€
AVAR                           
 
   500,00€
SUPER LEAGUE 2 
Μεικτές αμοιβές:
Διαιτητής:                     
1.000,00€
Α΄ Βοηθός:                   
   500,00€
Β΄ Βοηθός:                  
   500,00  
4ος :                               
   250,00€
Παρατηρητής Διαιτησίας:
 
   250,00€
FOOTBALL LEAGUE
Μεικτές αμοιβές:
Διαιτητής:                     
   500,00€
Α΄ Βοηθός:                  
   250,00   
Β΄ Βοηθός:                   
   250,00€
4ος :                             
   125,00   
Παρατηρητής Διαιτησίας:
   125,00€

 

 
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ                      Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                   160,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                   80,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                   80,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:            80,00 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (SUPER LEAGUE 1 – SUPER LEAGUE 1)         Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                2.000,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                              1.000,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                              1.000,00 €

 

4ος :                                             500,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:          500,00 €

 

VAR                                         1.000,00 €

 

AVAR                                         500,00 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (SUPER LEAGUE 1 – SUPER LEAGUE 2)         Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                1.500,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 750,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 750,00 €

 

4ος :                                             375,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:          375,00 €

 

VAR                                         1.000,00 €

 

AVAR                                         500,00 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (SUPER LEAGUE 1 – FOOTBALL LEAGUE)    Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                1.000,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 500,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 500,00 €

 

4ος :                                             250,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:          250,00 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (SUPER LEAGUE 1 – Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ)                       Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                   500,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 250,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 250,00 €

 

4ος :                                             125,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:          125,00 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (SUPER LEAGUE 2 – SUPER LEAGUE 2)         Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                1.000,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 500,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 500,00 €

 

4ος :                                             250,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:          250,00 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (SUPER LEAGUE 2 – FOOTBALL LEAGUE)    Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                   750,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 375,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 375,00 €

 

4ος :                                             187,50 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:          187,50 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (SUPER LEAGUE 2 – Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ)                       Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                   300,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 150,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 150,00 €

 

4ος :                                               75,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:            75,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (FOOTBALL LEAGUE – FOOTBALL LEAGUE) Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                   500,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 250,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 250,00 €

 

4ος :                                             125,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:          125,00 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (FOOTBALL LEAGUE – Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ)      Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                   250,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                 125,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                 125,00 €

 

4ος :                                               62,50 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:            62,50 €

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ – Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ)                         Μεικτές αμοιβές:

 

Διαιτητής:                                   160,00 €

 

Α΄ Βοηθός:                                   80,00 €

 

Β΄ Βοηθός:                                   80,00 €

 

Παρατηρητής Διαιτησίας:            80,00 €